Therese Lindahl

Forskare på Beijerinstitutet

I sin forskning undersöker Therese Lindahl motiv bakom beteendeförändringar. Hur kan människor motiveras till att ändra sina mönster inom till exempel konsumtion, transportfrågor och matsvinn?

Cleanup on Aisle 5
Alva Nylander & Joel Eriksson

Det är svårt att fatta rätt beslut när vi handlar mat. Här tas betraktaren med på en färd genom en oändlig rad varor. På det sättet vill Alva och Joel belysa hur konsumentens vilja att göra hållbara val hjälps eller stjälps i situationen då vi fattar våra val – i mataffären.

Kärleksmöte med Moder Jord
Alexander Peri & Clémentine Berglund

I “Kärleksmöte med Moder jord” har du en interaktiv dejt med en fiktiv karaktär. Händelseförloppet under dejten speglar vårt klimat och framtidens utmaningar kopplat till vår kosthållning. Du som betraktare är i högsta grad delaktig i samspelet mellan beslut och konsekvens. 

Patrik Henriksson

Forskare på Beijerinstitutet

I Patrik Henrikssons forskning kan man lära sig om framtidens hållbara produktionssystem för mat, i synnerhet när det kommer till vattenbrukets miljöpåverkan.

En måltid med framtiden
Sara Bris & Hedvig Moberg

Vi är i framtiden. Tillgång, produktion och attityder till mat har förändrats I det här verket får du dela middagsbord med en person från framtiden, och höra hennes tankar om hur matindustri har utvecklats. Med inspiration från Patrik Henrikssons forskning om framtidens matproduktion, visas här hur samma rätt på middagsbordet produceras – nu och sedan. 

Framtidens Kundkorg
Annabella Gustafsson & Linnéa Jacobsson

Som kund och konsument kan det vara väldigt svårt att hålla koll på hur och vad man bör äta. Framtidens Kundkorg är ett förslag på en kundkorg som fungerar likt den pedagogiska tallriksmodellen. Genom att proportionerligt dela upp korgen i linje med EAT-Lancet-kommissionens rekommendationer får konsumenten redan i matbutiken syn på hur våra vanor måste förändras. Här består exempelvis facket för frukt och grönt 50% av korgytan medan rött kött har en näst intill obefintlig plats. 

Malin Jonell

Forskare på Beijerinstitutet

Malin är systemekolog och forskar om hållbara matproduktionssystem. Hon undersöker bland annat hur nyckelaktörer som dagligvaruhandeln och matföretag, kan driva positiva förändringar.

Ärliga förpackningar
Selvi Albaryak & Leonard Ekenberg

Går man in i en mataffär idag finns det tusentals olika varumärken och förpackningar, alla skapade för att verka mer lockande än de andra. Men hur skulle det påverka konsumenten om förpackningarna var helt ärliga med sitt innehåll och klimatpåverkan? Förpackningsförslagen belyser Malin Jonells forskning om hur samspelet mellan marknad och konsument kan driva positiv förändring för klimatet.

För resten, lådan!
Maja Schein & Sara Solén

Malin Jonells forskning hävdar att det behöver ske en skiftning i produktionssystemen och i våra dieter för att både vi och planeten ska må bra. I snitt slängs 1 av 4 matkassar i våra hem, mat som istället hade kunnat hamna i våra matlådor. Med detta som utgångspunkt har Sara och Maja skapat en identitet till en social rörelse som de hoppas ska göra matlådan till något mer lättsamt och lustfyllt. De belyser på så sätt att en stor förändring kan ske i en liten låda.

Emmy Wassénius

Forskare på Beijerinstitutet

I sin forskning undersöker Emmy Wassénius olika typer av risker med vårt sätt att pro- ducera och distribuera mat och hur vi kan bygga matproduktionssystem som är mer resilienta mot dessa risker.

Säsongsmat
Jonna Lindberg & Eric Rösmark

I det här projektet belyser Eric och Jonna en lucka i mångas kunskap: var maten kommer ifrån, hur den produceras – och framförallt när. Med ett pedagogiskt verktyg om säsongens råvaror, hoppas de skapa en relation till maten vi äter och hjälpa konsumenten att göra val som är bättre för klimatet.