Vad kommer vi att äta i framtiden och hur ska maten produceras? Vilka beteendeförändringar behövs enligt forskningen redan idag för individer och samhället? Hur hänger dagens attityder ihop med morgondagens förändringar?

I årets samarbete mellan Beckmans Designhögskola, Beijerinstitutet och Svenskt Tenn arbetar vi med temat framtidens mat. Studenterna i visuell kommunikation har uppgiften att ta kommunikativa grepp för att synliggöra Beijerinstitutets forskning om matproduktion, konsumtion och förändringsarbete – med hoppet att motivera till bättre val för klimatet.

Studenterna har inspirerats av forskarens sätt att tänka i scenarier, något vi kan se i flera arbeten. Ämnet är extra aktuellt i år då FN för första gången arrangerar UN Food Systems Summit.

14–21/4 2021
Svenskt Tenn, Strandvägen 5